kamera

FILM "ZATRZYMANE CHWILE" całość

Informujemy, iż książkę wraz z filmem pt. "Zatrzymane Chwile" można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Pielgrzymce oraz w Bibliotece Miejskiej w Złotoryi. Sredecznie zachęcamy do lektury. 

Dnia 26 czerwca o godz. 1600 rozpoczęła się w Twardocicach uroczysta Gala, której głównym punktem programu był premierowy pokaz filmu dokumentalnego o pierwszych osadnikach naszych ziem pt. „Zatrzymane Chwile" oraz promocja książki pod tym samym tytułem. Dzięki firmie EPA Wind, która sfinansowała całe przedsięwzięcie, mógł powstać film i książka z relacjami starszych osób, które pamiętają czasy, kiedy po wojnie sprowadzili się do Gminy Pielgrzymka. Każdy bohater wspomina te czasy z łezką w oku i choć były to czasy trudne, to ludzie wtedy byli również szczęśliwi.

Reżyserem filmu jest Pani Małgorzata Semeniuk, która przeprowadzała wywiady z mieszkańcami. Pan Dawid Rycąbel zmontował cały film oraz zwiastun, Pan Michał Ratkowski podłożył muzykę i tak powstała ta wzruszająca opowieść, która przenosi nas do połowy XX wieku.

Współautorem książki jest, oprócz Pani Małgorzaty Semeniuk i Pana Sebastiana Dębickiego - Pani Wioleta Michalczyk, która rozmawiała z mieszkańcami, spisywała relacje osób i gromadziła zdjęcia, materiały i fotografie, które wykorzystaliśmy w publikacji. Pan Damian Komada wykonał skład i montaż książki.

Zarówno film jak i książka powstały dzięki życzliwości i pomocy wielu osób, którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również Zespołowi Folklorystycznemu Macierzanki, który przygotował poczęstunek dla zaproszonych gości oraz Zespołowi Fudżijamki, który zadbał wraz z gospodarzami o oprawę muzyczną uroczystości.

Mamy nadzieję, że było to dopiero pierwsze tego typu przedsięwzięcie, bo już mamy pomysły na następne i liczymy, że z pomocą mieszkańców uda nam się je zrealizować.

Relacja EPA Wind


 Video Gallery: "Zatrzymane Chwile" Premiera filmu w Twardocicach


Video Gallery: "Zatrzymane Chwile" zwiastun filmu

 


Foto Gallery: "Zatrzymane Chwile" Premiera filmu w Twardocicach