W sali wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej dnia 26 kwietnia 2016 r. odbyła się promocyjna gala trzeciej części wspomnień pierwszych osadników Gminy Pielgrzymka pt. „Przekazane wartości”. Organizatorzy, jak również gospodarze, wykazali się swoimi najlepszymi umiejętnościami. Zarówno przygotowania, dekoracja, strona techniczna, prowadzenie, program artystyczny, jak i serwowany poczęstunek – wszystko razem było na najwyższym poziomie.

Kiedy na widowni zostały zajęte ostatnie miejsca, w klimat uroczystości wprowadził obecnych – Łukasz Dębicki śpiewając przepiękny utwór „Tylko we Lwowie”. Następnie, witając wszystkich bardzo gorąco, w sentymentalną podróż w czasie zabrała gości prowadząca spotkanie – Małgorzata Semeniuk.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Pan Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Ryszard Raszkiewicz- Starosta Złotoryjski, Pana Zenon Bernacki – Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Tomasz Sybis – Wójt Gminy Pielgrzymka, Pan Sebastian Dębicki – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Pani Wioleta Michalczyk-prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka, Pan Jarosław Pisarski – Przewodniczący Rady Gminy. Obecni byli również przedstawiciele szkół, bibliotek, zespołów folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich, jednostek organizacyjnych gminy, rprzedstawiciele TMZZ, Izby Kresowej, Echa Złotoryi, a przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy.

Bohaterami wydarzenia były osoby, z którymi przeprowadzono wywiady do książki.

W tym doniosłym dniu świętowaliśmy również jubileusz 80-tych urodzin osób urodzonych w 1936 roku. Dwunastu mieszkańcom naszej gminy przygotowano z tej okazji Listy gratulacyjne oraz upominki w postaci nowo wydanej publikacji. Szkoda, że z przyczyn zdrowotnych wielu z nich nie mogło z nami świętować. Dla jubilatów, jak również bohaterów wspomnień, z zespołem Fudżijamki odśpiewano tradycyjne „Sto lat”, a następnym upominkiem był wspaniały występ Zespołu Folklorystycznego Polanki z Nowej Wsi Grodziskiej.

Kolejnym punktem programu było zapoznanie gości z treścią wspomnień. Czytanie fragmentów książki przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej do przygotowanej przez panią Wioletę Michalczyk prezentacji, dostarczyło wielu wzruszeń i emocji. Autorka wprowadziła uczestników spotkania w niezwykły klimat zadumy i refleksji.

Podziękowania i życzenia na ręce bohaterów złożył również dyrektor – pan Sebastian Dębicki, a następnie autorzy wywiadów wręczyli bohaterom upominki wraz z podziękowaniami.

Uhonorowani zostali również autorzy książki: Wioleta Michalczyk, Małgorzata Semeniuk i Sebastian Dębicki, a także Damian Komada – odpowiedzialny za skład i opracowanie graficzne publikacji. Podczas uroczystości głos zabrali: Tadeusz Samborski, Ryszard Raszkiewicz, Zenon Bernacki i Tomasz Sybis.

Uwieńczeniem występów artystycznych był piękny koncert w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Fudżijamki. Repertuar zawierał zarówno pieśni ponadczasowe, jak i współczesne. Na podsumowanie wydarzenia zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek przygotowany przez Panie z KGW w Nowej Wsi Grodziskiej. Można było podziwiać również Izbę Tradycji – perełkę mieszkańców wsi.

Środki na wydanie publikacji zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka w ramach projektu „Przekazane wartości” – wspomnienia mieszkańców gminy Pielgrzymka.

Podziękowania za dopięcie spotkania na ostatni guzik należą się: Paniom z KGW w Nowej Wsi Grodziskiej, POLANKOM, FUDŻIJAMKOM, sołtysowi wsi – panu Mirosławowi Korzystko, pani Reginie Piszczałce, panu Krzysztofowi Majewskiemu, a także członkom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka. Za wykonanie zdjęć dziękujemy Arkadiuszowi Kręcichwostowi i Ewelinie Niklewicz-Dębickiej.

            Dziękujemy obecnym, którzy zechcieli towarzyszyć nam w tak doniosłym wydarzeniu.

            Książka „Przekazane wartości’ dostępna jest w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Pielgrzymce.

Tekst: Małgorzata Semeniuk