obowiązująca w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
26 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce, z siedzibą: 59-524 Pielgrzymka 109 (dalej GCKiB).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

e'mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartych umów lub podjęcia działań przed jej zawarciem albo realizacji zadań ustawowych realizowanych przez GCKiB na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Takim zadaniem jest np. udostępnianie zbiorów i obowiązek ochrony materiałów bibliotecznych, gdyż stanowią one szczególnie chronione dobro kultury. Przetwarzanie Państwa danych może być też niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Podstawą prawną jest np.:

- ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
- ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

oraz akty wykonawcze do w/w. ustaw.

4. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe ?

Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którzy współuczestniczą i wspierają GCKiB w realizacji jego obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzyskanej od Państwa zgody. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub ich organy, np. Urząd Gminy w Pielgrzymce, inne jednostki samorządu terytorialnego, policja, sąd itp.

5. Czy muszą nam Państwo podać dane osobowe ?

Podanie niektórych danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub zawarcia umowy, której stroną mogą być Państwo. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania niektórych kategorii danych niezbędnych do realizacji naszych obowiązków.

6. Jak długo GCKiB może przetwarzać dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów lub wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, okresu postępowań wyjaśniających, sporów np. sądowych itp.,
a w innym przypadku po ustaniu celu przetwarzania.

7. Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:
- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,
- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Dyrektor przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

pdfKlauzula informacyjna