budowa wiejskiego domu w pielgrzymce

W dniu 31.01.2019 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na wykonanie zadania pn. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Pielgrzymce w Gminie Pielgrzymka.

Celem projektu jest wzrost aktywności mieszkańców lokalnej społeczności oraz ich rozwój poprzez budowę infrastruktury sprzyjającej pobudzeniu aktywności lokalnej oraz wypoczynku i rekreacji -  Wiejskiego Domu Kultury w Pielgrzymce w Gminie Pielgrzymka
Dofinansowanie: 500 000 zł

Termin realizacji: II połowa 2020.

Wiejski Dom Kultury to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, kryty dachem stromym dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wspartej na stropie ceramicznym gęstożebrowym. Powierzchnia zabudowy 576,8 m2, kubatura -1 258,4 m3 wysokość do kalenicy - 7,32 m Do budynku wykonana zostanie wewnętrzna linia zasilająca energetyczna. Przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego. Wody deszczowe odprowadzane będą na przyległy do budynku teren. Przy budynku wykonane zostaną miejsca parkingowe oraz dojazdy z ciągami pieszymi. Za budynkiem zostanie wykonany utwardzony plac z miejscem na mobilną scenę. Powierzchnia utwardzenia terenu - 1 114,7 m2.