informacja biblioteka otwarta


 

BIBLIOTEKA NA MAPIE:

 

INFORMACJE O BIBLIOTECE:

 • Filia Biblioteczna w Nowej Wsi Grodziskiej 
 • Nowa Wieś Grodziska 45a (budynek Świetlicy Wiejskiej) 
 • Bibliotekarz - Regina Piszczałka
 • Tel.797 458 566

GODZINY OTWARCIA: 

 • pon. 11:00 - 17:00
 • wt. 8:00 - 14:30
 • śr. 8:00 - 13:00
 • czw. 11:00 - 17.00
 • pt. 8:00 - 14:30

DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ Wirtualna Czytelnia 


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Nowej Wsi Grodziskiej mieści się w budynku Świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej, Nowa Wieś Grodziska 45a, 59-524 Pielgrzymka.
 • Do biblioteki są dwa wejścia z przodu i z tyłu budynku .
 • Do biblioteki na pierwsze piętro prowadzą schody wyposażone w poręcze.
 • Tylne wejście przystosowane jest również dla osób niepełnosprawnych korzystających z biblioteki. Jest podjazd, poręcze i przez świetlicę przejazd do biblioteki. Nie ma schodów.
 • W budynku są dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub o powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego i tłumacza online.Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Na drzwiach wejściowych do biblioteki znajduje się dzwonek i w razie potrzeby bibliotekarz informuje i pomaga osobie niepełnosprawnej. Do drzwi na parterze jest również podjazd.
 • Biblioteka posiada dostęp do ibuków PWN. Za pomocą kodów aktywacyjnych czytelnik ma możliwość korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK LIBRA (2649 tytułów) nie wychodząc z domu. Kod aktywacyjny dostępny jest pod numerem tel.768775124. Bibliotekarz telefonicznie przekazuje kod dostępu i udziela instruktarzu logowania do systemu. Zaproponowana forma jest alternatywą dla ludzi mających problemy z poruszaniem się.

 

slider wiejski dom kultury

BIBLIOTEKA NA MAPIE:

INFORMACJE O BIBLIOTECE:

 • Biblioteka Główna - GCKiB im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce 
 • Pielgrzymka 109G (Budynek GCKiB w Parku)
  • Bibliotekarz: Agnieszka Sierdzińska
  • Tel. 76 8775 124

GODZINY OTWARCIA:  

 • pon. 9:00 - 18:00
 • wt. 9:00 - 18:00
 • śr. 9:00 - 20:00
 • czw. 9:00 - 18:00
 • pt. 9:00 - 16:00

DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ Wirtualna Czytelnia


Deklaracja dostępności 

 • Do biblioteki prowadzi wejście główne od strony parkingu. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wjechać na wózku. Drzwi mają odpowiednią szerokość. Nie ma progu.
 • Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 • Pomieszczenia od korytarza do biblioteki i czytelni nie mają progów. Drzwi mają odpowiednią szerokość.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z całkowitym i odpowiednim wyposażeniem.
 • Biblioteka , czytelnia , toaleta i inne pomieszczenia biurowe znajdują się na tym samym poziomie – parterze.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.
 • Biblioteka posiada dostęp do ibuków PWN. Za pomocą kodów aktywacyjnych czytelnik ma możliwość korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK LIBRA (2649 tytułów) nie wychodząc z domu. Kod aktywacyjny dostępny jest pod numerem tel.768775124. Bibliotekarz telefonicznie przekazuje kod dostępu i udziela instruktarzu logowania do systemu. Zaproponowana forma jest alternatywą dla ludzi mających problemy z poruszaniem się.
 

BIBLIOTEKA w proboszczowie (2)

BIBLIOTEKA NA MAPIE:

INFORMACJE O BIBLIOTECE:

 • Filia Biblioteczna w Proboszczowie 
 • Proboszczów 45a (budynek Świetlicy Wiejskiej) 

GODZINY OTWARCIA:  

 • pon. - wt. - bibliotekarz dostępny w Twardocicach
 • śr. - 14:00 - 20:00
 • czw. - 8:00 - 14:00
 • pt. - 8:00 - 14:00

DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ Wirtualna Czytelnia


Deklaracja dostępności 

 • Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Proboszczowie mieści się na parterze budynku Świetlicy wiejskiej w Proboszczowie, Proboszczów 45a, 59-524 Pielgrzymka.
 • Główne wejście do budynku prowadzi od głównej ulicy wsi Proboszczów.
 • Do wejścia prowadzi podjazd z kostki brukowej. Nie ma schodów, podjazd przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu do budynku nie ma poręczy.
 • Drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, mają odpowiednią szerokość do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 • Osoba z niepełnosprawnością może wjechać do pomieszczeń filii biblioteki publicznej w Proboszczowie z pomocą bibliotekarza, gdyż konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi oraz przekroczenie progu.
 • W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń z powiększonym drukiem dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 • Przed budynkiem nie ma miejsca wyznaczonego do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.
 • Biblioteka posiada dostęp do ibuków PWN. Za pomocą kodów aktywacyjnych czytelnik ma możliwość korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK LIBRA (2649 tytułów) nie wychodząc z domu. Kod aktywacyjny dostępny jest pod numerem tel.768775124. Bibliotekarz telefonicznie przekazuje kod dostępu i udziela instruktarzu logowania do systemu. Zaproponowana forma jest alternatywą dla ludzi mających problemy z poruszaniem się.
 

BIBLIOTEKA w twardocicach (3) 

INFORMACJE O BIBLIOTECE:

 • Filia biblioteczna  w Twardocicach
 • Twardocice 53 (Budynek Gminnego Przedszkola)


 GODZINY OTWARCIA:  

 • pon. 9:00 - 15:00
 • wt. 9:00 - 15:00
 • śr. - pt. bibliotekarz dostępny w Proboszczowie

DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ Wirtualna Czytelnia 


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

 • Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Twardocicach mieści się na pierwszym piętrze budynku Gminnego Przedszkola w Twardocicach, Twardocice 53, 59-524 Pielgrzymka.

 • Wejście do filii biblioteki w Twardocicach umiejscowione jest z tyłu budynku Gminnego Przedszkola w Twardocicach.

 • Do wejścia prowadzą strome schody. Zamiast barierki jest mur okalający schody.

 • Do wejścia do filii biblioteki doprowadzony jest podjazd, którym można dojechać pod chodnik murowany (stanowiący próg) a następnie schody prowadzące do wejścia do budynku, w którym mieści się lokal biblioteki.

 • Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, nie mają odpowiedniej szerokości do przejazdu wózka inwalidzkiego. Osoba z niepełnosprawnością nie może wjechać do pomieszczeń filii biblioteki publicznej w Twardocicach, ponieważ do lokalu filii bibliotecznej prowadzą bardzo wąskie, strome i kręte schody.

 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub oznaczeń z powiększonym drukiem dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 • Przed budynkiem nie ma miejsca wyznaczonego do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza on-line.

 • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.
 • Biblioteka posiada dostęp do ibuków PWN. Za pomocą kodów aktywacyjnych czytelnik ma możliwość korzystania z zasobów czytelni internetowej IBUK LIBRA (2649 tytułów) nie wychodząc z domu. Kod aktywacyjny dostępny jest pod numerem tel.768775124. Bibliotekarz telefonicznie przekazuje kod dostępu i udziela instruktarzu logowania do systemu. Zaproponowana forma jest alternatywą dla ludzi mających problemy z poruszaniem się.

 BIBLIOTEKA w twardocicach (4) BIBLIOTEKA w twardocicach (5) BIBLIOTEKA w twardocicach (1)