II DOLNOŚLĄSKIE DNI PIONIERÓW OSADNICTWA NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH

 

Na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Tadeusza Samborskiego, w drugim dniu obchodów niezwykłego wydarzenia, na zamek przybyli autorzy publikacji i wspomnień pierwszych osadników Ziem Odzyskanych. II Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych przypadające na 5-8 maja 2016 r. były wspaniałą okazją do zaprezentowania publikacji pod redakcją Wiolety Michalczyk, Małgorzaty Semeniuk i Sebastiana Dębickiego.

Dnia 6 maja na spotkaniu mającym niezwykle podniosły charakter obecni goście mogli przedstawić swoje prace w postaci kronik, pamiętników, wspomnień, filmów dokumentalnych, wydawnictw oraz ustnych relacji. Wśród występujących osób znaleźli się m.in. Jan Bujak, Zbigniew Kulik, Stanisława Zięcik, Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej, Joanna Ubowska oraz reprezentanci Gminy Pielgrzymka. W wystąpieniu swym dr Tadeusz Samborski – pomysłodawca i inicjator uroczystości podziękował autorom za ogrom wykonanej pracy.

Na podsumowaniu części pierwszej dokonano ceremonii udekorowania Krzyżem Kresowym czterech osób, wśród których znalazło się troje autorów „Przekazanych wartości”, którzy z rąk Marszałka otrzymali KRZYŻE CZYNU ZBROJNEGO.

W przerwie uczestnicy mogli podziwiać wystawę autorstwa Marka Sadowskiego „Przybyliśmy, jesteśmy, będziemy” oraz wysłuchać programu artystycznego w wykonaniu Aureli Sobczak i Stanisława Górki. Następnie odbyło się spotkanie z twórcami filmu „Wołyń” i prezentacja jego fragmentów.

Sebastian Dębicki, Wioleta Michalczyk i Małgorzata Semeniuk udzielili wywiadu dla TVP Wrocław Studio Wschód, czego wynikiem był przyjazd Grażyny Orłowskiej-Sondej wraz z ekipą telewizyjną do Proboszczowa i przeprowadzenie wywiadów z bohaterami książki: Wandą Świerczewską i Janem Mateckim.

Tekst: Małgorzata Semeniuk


ferie z gokusiem baner

fundusze

free wifi gckib

kalendarz imprez ikonka